Python NASIL’ları

Python NASIL’ları, tek bir belirli konuyu kapsayan ve onu olabildiğince eksiksiz bir şekilde ele almaya çalışan dokümanlardır. Linux Dokümantasyon Projesi’nin NASIL koleksiyonu üzerinde modellenen bu koleksiyon, Python Kütüphane Referansından daha detaylı dokümantasyonu teşvik etme çabasıdır.

Şu anda, NASIL’lar şunlardır: