Python Yorumlayıcısını Genişletme ve Gömme

Bu belge, Python yorumlayıcısını yeni modüllerle genişletmek için C veya C++’da modüllerin nasıl yazılacağını açıklar. Bu modüller sadece yeni fonksiyonları değil, aynı zamanda yeni nesne tiplerini ve metotlarını da tanımlayabilir. Belge ayrıca Python yorumlayıcısının bir uzantı dili olarak kullanılmak üzere başka bir uygulamaya nasıl yerleştirileceğini de açıklar. Son olarak, temeldeki işletim sistemi bu özelliği destekliyorsa, uzantı modüllerinin yorumlayıcıya dinamik olarak (çalışma zamanında) yüklenebilmesi için nasıl derleneceğini ve bağlanacağını gösterir.

Bu belge, Python hakkında temel bilgiye sahip olduğunuzu varsayar. Dile gayri resmi bir giriş için bkz. The Python Standard Library. The Python Standard Library, dilin daha resmi bir tanımını verir. The Python Standard Library, dile geniş uygulama yelpazesi sağlayan mevcut nesne türlerini, işlevleri ve modülleri (hem yerleşik hem de Python’da yazılmış) belgeler.

Tüm Python/C API’sinin ayrıntılı açıklaması için ayrı Python/C API Referans Kılavuzu’a bakın.

Üçüncü taraf araçları olmadan uzantılar oluşturma

Kılavuzun bu bölümü, üçüncü taraf araçlardan yardım almadan C ve C++ uzantıları oluşturmayı kapsar. Kendi C uzantılarınızı oluşturmanız için önerilen bir yol olmaktan ziyade, öncelikle bu araçların yaratıcılarına yöneliktir.

CPython çalışma zamanını daha büyük bir uygulamaya gömme

Bazen, ana uygulama olarak Python yorumlayıcısının içinde çalışan bir uzantı oluşturmak yerine, bunun yerine CPython çalışma zamanını daha büyük bir uygulamanın içine gömmek tercih edilir. Bu bölüm, bunu başarılı bir şekilde yapmakla ilgili bazı ayrıntıları içerir.