Python/C API Referans Kılavuzu

Bu kılavuz, genişletme modülleri yazmak veya Python’u gömmek isteyen C ve C++ programcıları tarafından kullanılan API’yi belgelemektedir. Uzantı yazmanın genel ilkelerini açıklayan ancak API işlevlerini ayrıntılı olarak belgelemeyen Python Yorumlayıcısını Genişletme ve Gömme’in tamamlayıcısıdır.